Šta obući danas?
0.00 Prijava Registracija
Žene Muškarci Djeca Promocije Brendovi Outlet
Početna   /   Info   /  

Politika privatnosti i zaštite podataka

Kakve podatke sakupljamo?

Neptun d.o.o. u daljem tesktu Neptun za potrebe poslovanja sakuplja sledeće lične podatke: ime i prezime, adresu i mesto prebivališta, adresu elektronske pošte, kontakt telefonski broj, lozinku u šifriranom obliku te ostale podatke koje korisnik unese u obrasce na web mjestu obuci.me. Neptun  ne odgovara za tačnost podataka koje korisnik unese.

Radi osiguranja sigurnosti i dokazivosti sakupljaju se i IP adrese sa kojih korisnici pristupaju web mjestu. Pojedinom korisniku se u početku posete dodeli kolačić sesije za identifikaciju i praćenje potrošačke korpice. Neptun može na korisnikov kompjuter spremiti i druge kolačiće, kao što su identifikacioni broj korisnika u šifriranom obliku (za prepoznavanje korisnika prilikom sljedeće posete) i kolačiće sistema Google Analytics (analiza poseta web stranici).

Kolačići sesije se u memoriju servera pohranjuju samo za vreme trajanja posjete i brišu se nakon jednog sata neaktivnosti, dok su trajni kolačići pohranjeni na kompjuteru korisnika 2 godine, nakon toga postanu neaktivni. Proverite popis korištenih KOLAČIĆA.

Način i namjena obrade ličnih podataka

Korištenjem web mesta obuci.me korisnik se slaže sa trenutno važećim pravilima i opštim uslovima, objavljenim na tom mrežnom mjestu. Na tom mestu korisnik može redovno pratiti eventualne promene opštih uslova i pravila te vezano sa tim način i namjenu obrade prikupljenih ličnih podataka.

Neptun kao operater podataka može ih u anonimnom obliku koristiti u cilju statističkih analiza. Podatke o korisnicima Neptun. ni u kom slučaju neće predati neovlaštenim osobama.

Prijava na e-novosti:

 

Korisnici se mogu prijaviti na e-novosti, kojima ih Neptun  do opoziva obaveštava o novostima u ponudi na webu i ostalim prodajnim mestima, o marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavom na e-novosti korisnik se upisuje na popis primaoca e-novosti, koji je istovremeno i baza korisnika pogodnosti koje Neptun  nudi svojim korisnicima (popusti za vjernost, mjesečna nagradna igra …). Za prijavu na e-novosti Neptun  prikuplja sledeće podatke: e-adresu, IP, a u slučaju da se korisnik prijavi kao registrovani član i ime i prezime, adresu, telefon i datum rođenja.

Nakon poslanog obrasca sa elektronskom adresom, korisnik će na navedenu adresu primiti poruku potvrde – potvrđivanjem toga do opoziva je prijavljen na e-novosti obuci.me (tzv. opt-in odobrenje). Bilo kada može pismeno ili klikom na dugme Odjava u e-novostima zatražiti da operater ličnih podataka trajno ili privremeno prestane koristiti njegove lične podatke u cilju direktnog marketinga. Zahtjevu će biti udovoljeno u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, kako propisuje zakon. Korisnik može zatražiti i prenos podataka ili upoznavanje sa njima. Operater Neptun  se obavezuje da će podatke brižno čuvati skladno sa zakonima koji uređuju čuvanje ličnih podataka.


Učestvovanje u nagradnim igrama:

 


Obradu podataka prikupljenih učestvovanjem u nagradnim igrama regulišu pravilnici o nagradnim igrama.

Registracija korisnika:

 

U e-shop obuci.me pojedinac se može prijaviti kao registrovani korisnik. Sadržaj e-shopa dostupan je i anonimnim neregistrovanim korisnicima (gostima). Registrovani korisnici u postupku registracije prosleđuju zahtevane podatke. Svaki registrovani korisnik dobije svoje korisničko ime i lozinku, koja je tajna. Korisnik je dužan garantovati da će svojim korisničkim imenom i lozinkom upravljati isključivo on sam, odnosno od njega ovlaštena osoba. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na obuci.me. Konačni kupac u e-shopu obuci.me je isključivo onaj registrovani korisnik, odn. neregistrovani korisnik (gost) koji kupuje robu za vlastite potrebe ili neprofitnu delatnost. Na web stranicama obuci.me kupac je fizička osoba ili pravno lice.

U slučaju da se korisnik registruje, preduzeće Neptun d.o.o. će upisane podatke do opoziva koristiti za obradu korisnikove narudžbe, pripremanje još relevantnijih ponuda te za marketinške analize koje će pomoći poboljšati prodajni proces. Podaci mogu biti korišteni i za ponovni marketing. Preduzeće Neptun d.o.o. podatke čuva do opoziva ili odjave skladno crnogorskom  zakonodavstvu. Korisnik se može bilo kada pismeno odjaviti mailom poslatim na info@obuci.me ili klikom na dugme Brisanje računa. U slučaju da korisnik želi izbrisati korisnički račun, e-obaveštenje mora sadržati sledeće podatke: naslov poruke treba biti Ukidanje korisničkog računa; u sadržaju narudžbe mora biti navedeno ime i prezime korisnika, adresa i elektronska adresa na koju se korisnik registrovao; poruka mora biti poslata sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani član.

 

Kontaktni obrasci i posredovanje e-poruka

Korisnik može specifična pitanja preduzeću Neptun d.o.o. postaviti i posredstvom kontaktnih obrazaca ili e-adresa objavljenih na web mestu i na taj način operateru poveriti navedene podatke. Oni će biti korišteni za rešavanje korisnikovih pitanja. E-adrese navedene na web stranici nisu lične, nego poslovne e-adrese. Dakle, nisu vezane uz jednu fizičku osobu nego podatke posredovane na taj način mogu obrađivati različite osobe – u cilju brzog i učinkovitog rešavanja korisnikovog pitanja. Slanjem e-poruke posredstvom web obrasca ili na adrese navedene na tom web mestu korisnik se slaže sa opštim uslovima korištenja web mesta obuci.me.

Prava korisnika

Korisnik bilo kada može zamoliti za upoznavanje sa ličnim podacima koje operater obrađuje, njihovo ograničavanje, brisanje, ispravljanje ili prenos podataka. A bilo kakva pitanja u vezi sa čuvanjem ličnih podataka na web mestu obuci.me može adresovati i na elektronsku adresu info@obuci.me.

Kako obezbeđujemo sigurnost podataka

Podaci koje korisnik posreduje preko obrazaca na stranicama obuci.me ili nekako drugačije (preko e-maila, telefona i dr.), su poverljivi i obrađuju se u skladu sa važećim crnogorskim zakonodavstvom. Lične podatke Neptun d.o.o. će čuvati te sprečavati njihovu zloupotrebu. Lični podaci će biti korišteni samo za namjene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Pristup ličnim podacima imaju samo od strane Neptun d.o.o. korisničkim imenom i lozinkom ovlaštene osobe (zaposleni, ugovorni partneri). Za čuvanje ličnih podataka odgovoran je i korisnik sam, koji se mora pobrinuti za čuvanje svog korisničkog imena i lozinke.

Neptun d.o.o. za prenos svih ličnih podataka korisnika koristi tehnologiju SSL, koja vodi računa o kodiranju svih informacija poslatih narudžbom. Podaci o platnoj kartici, koje korisnik unese u slučaju takvog načina plaćanja, u kodiranom se obliku prenose iz korisnikova kompjutera neposredno u autorizacijski server banke.

Posredovanje podataka ovlaštenim partnerima

Podaci koje korisnik poveri operateru su poverljivi. Neptun d.o.o. ne posreduje ih neovlaštenim trećim osobama. Lične podatke može posredovati partnerima od poverenja ili po zakonskoj dužnosti, skladno sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Podaci mogu biti posredovani:

- kćerinskim društvima radi obrade narudžbi kupaca povezanih sa pojedinim kćerinskim društvom;
- društvima za obradu podataka i informacijske usluge koja osiguravaju neometan rad web mesta i njegovo poboljšanje (gostovanje na serveru, e-mail marketing…);
- marketinškim agencijama u svrhu ponovnog marketinga (u kriptovanom obliku)
- preduzećima koja osiguravaju neometan proces kupovine (Paypal, dostavne službe itd.)
- ali samo u mjeri koja je nužna za uspešnu isporuku narudžbe;
- ovlaštenim ustanovama ako tako nalaže zakon (sud itd.).

Svi partneri koji imaju pristup ličnim podacima obavezani su brižno postupati sa njima u skladu sa evropskim zakonodavstvom.

Odobrenje

Korištenjem web mesta obuci.me korisnik se slaže sa opštim uslovima korištenja, objavljenim na tom web mestu. Na tom mestu korisnik može redovno pratiti eventualne promene opštih uslova te posledično način i namenu obrade prikupljenih ličnih podataka.

Povezanost sa društvenim mrežama

Klikom na ikonu pojedine društvene mreže (Facebook, Instagram), koja se nalazi na web stranici Lisca, korisnik može jednostavno pristupiti profilu preduzeća Neptun d.o.o.. na društvenim mrežama i objavama drugih profila na društvenim mrežama sadržaja povezanog sa  Neptun d.o.o. Klik na te ikone društvenoj mreži omogućuje da korisniku brzo ponudi relevantne informacije, a s obzirom na korisnikovu web aktivnost.

Operater ličnih podataka je:

Neptun d.o.o. Bulevar Džordža Vašingtona br.5 Podgorica

Eventualna pitanja o privatnosti i obradi ličnih podataka možete adresirati na info@obuci.me

 

copyright © NEPTUN doo 2020